Dziennik elektroniczny ActiveNow

Każdy Uczeń / Opiekun, który wyraził zgodę na korzystanie z dziennika elektronicznego i podał poprawny adres mailowy otrzyma link do rejestracji w dzienniku ActiveNow. Mail aktywacyjny może trafić do folderu SPAM. 

Po zarejestrowaniu konta można zainstalować aplikację, w której widoczny jest dziennik zajęć z informacjami o przerobionym materiale i pracach domowych oraz oceny.